Marshall Stack #2

Egentlig en 100W 2203 Master Volume, 1977-modell. Fikk aldri denne til å låte noe særlig, så den ble bygget om og er nå helt identisk med stack #1. Kabinettet er type 1960B (GT1275).

Gibson ES335